Kontaktné údaje

MADCOM, s.r.o.
Čerešňová 1627/7
Dunajská Lužná 900 42

E-mail: info@fotooznamenia.sk

IČO: 46 142 380
DIČ: 2023267774
Nie sme platcom DPH
Výpis z OR OS Bratislava I., Oddiel Sro, vydaný pod Vložkou číslo: 72558/B

Bankový účet: 1126904018/1111 (UniCredit Bank Slovakia a. s.)

IBAN: SK1611110000001126904018
SWIFT kód: UNCRSKBX